Afscheid

Testing1234

Na een ziekbed van vier weken is op dinsdag 13 november mijn lieve Opa overleden. We hebben in alle rust afscheid van hem kunnen nemen en we zijn de laatste dagen bij hem geweest. We hebben met hem gepraat, grapjes gemaakt en geknuffeld. Zoals vermeld staat op de rouwkaart en zo was hij ook 'Niet willen klagen, niet willen vragen. Tot het einde zo gebleven, dat was zijn leven. Tot het laatst toe moedig en meelevend'. We zullen hem missen!